Wet- en regelgeving studiekeuzecheck

Kijk bij jouw situatie om te bepalen welke rechten en plichten op jou van toepassing zijn.

Regelingen per hogeschool of universiteit

De instelling waar je wilt studeren bepaalt zelf (in lijn met de wet):

 • Of en onder welke omstandigheden de studiekeuzecheck verplicht is.
 • Wat de aard en inhoud van de studiekeuzecheck is.
 • Wanneer de studiekeuzecheck plaatsvindt.
 • Wat geldige redenen zijn van verhindering voor het deelnemen aan de studiekeuzecheck.
 • Wat de gevolgen zijn van het zonder geldige reden van verhindering niet deelnemen.

Regelingen in de wet

De wettelijke regelingen bepalen o.a.

 • Wanneer je recht hebt op een studiekeuzecheck.
 • Wanneer een studiekeuzecheck verplicht kan worden gesteld.
 • Wat de voorwaarden voor toelating zijn.

Welke rechten en plichten je hebt, hangen onder andere af van het moment dat je je hebt aangemeld/wilt aanmelden. Je vindt hier per situatie jouw rechten en plichten.

Situatie: uiterlijk 1 mei aangemeld voor een of meerdere opleidingen.

 • de (niet selectieve) opleiding(en) waar je je op uiterlijk 1 mei voor hebt aangemeld, kan (kunnen) deelname aan een studiekeuzecheck verplicht stellen.
 • Je hebt recht op een studiekeuzecheck bij een opleiding(en) waar je je op uiterlijk 1 mei voor hebt aangemeld. Als er dus geen studiekeuzecheck wordt aangeboden, dan kun je hier om vragen.
 • Je hebt recht op het ontvangen van een studiekeuzeadvies na deelname aan een studiekeuzecheck. Het advies is bij aanmelden voor 1 mei niet bindend.
 • Als de instelling deelname aan de studiekeuzecheck verplicht stelt, dan kan de instelling je weigeren voor een opleiding als je niet deelneemt aan de studiekeuzecheck voor deze opleiding. De instelling bepaalt wat geldige redenen zijn voor het missen van een studiekeuzecheck en wat de consequenties zijn bij het (deels) missen van een studiekeuzecheck.
 • De instelling waar je wilt studeren bepaalt de aard en inhoud van de studiekeuzecheck voor de instelling of per opleiding; de termijn waarbinnen de studiekeuzecheck plaatsvindt; wat geldige redenen zijn van verhindering voor het deelnemen aan de studiekeuzecheck en de gevolgen van het zonder geldige reden van verhindering niet deelnemen.
 • In de wet staat opgenomen dat de instelling een regeling moet treffen voor deelname aan een studiekeuzecheck zonder fysieke aanwezigheid, als het overbruggen van de afstand tussen woon- of verblijfplaats en de plaats waar studiekeuzeactiviteiten plaatsvinden niet mogelijk is voor de aspirant-student. In de praktijk betekent dit dat als jij van mening bent dat dit op jou van toepassing is, je dit bij de instelling waar je wilt studeren kunt aangeven en dat zij beoordelen of er gegronde reden is voor het in aanmerking komen van deze regeling. Houd er hierbij rekening mee dat aanwezigheid in het buitenland in verband met een vakantie afgewezen kan worden, omdat je zelf deze vakantie hebt geboekt, maar dat bijvoorbeeld wonen in het buitenland wel een reden kan zijn om voor deze regeling in aanmerking te komen.

Situatie: uiterlijk 1 mei aangemeld voor een opleiding en na 1 mei wisselen van opleiding.

 • Als je je voor 1 mei hebt aangemeld voor een opleiding, dan mag je je na 1 mei nog aanmelden voor een andere opleiding. Je hebt dan toelatingsrecht, omdat je je op tijd hebt aangemeld in het hoger onderwijs. Deze nieuwe opleiding mag deelname aan de studiekeuzecheck wel verplicht stellen. Zorg er dus voor dat je je tijdig voor een opleiding aanmeldt, zodat deelname aan een studiekeuzecheck ook nog mogelijk is voorafgaand aan de start van de betreffende opleiding.

Situatie: een negatief bindend studieadvies ontvangen en voor een nieuwe opleiding aanmelden.

 • Als je aantoonbaar kunt maken dat je (na 1 mei) een negatief bindend studieadvies hebt ontvangen, dan mag je je nog aanmelden voor een andere opleiding. Deze opleiding kan deelname aan een studiekeuzecheck wel verplicht stellen. In de praktijk is dit soms lastig als je je laat aanmeldt. Onderneem dus snel actie na het ontvangen van een negatief bindend studieadvies. Het advies dat je na de studiekeuzecheck krijgt, is onder deze omstandigheden niet bindend.

Situatie: voor het eerst aanmelden na 1 mei

 • Als je je na 1 mei voor het eerst (dus het gaat niet om een wisseling na aanmelden voor een andere opleiding) aan wilt melden voor een opleiding, dan mag een instelling je dit weigeren.
 • Als een instelling je wel wilt toelaten, dan kan deelname aan een studiekeuzecheck verplicht worden gesteld.
 • In dit geval kan het studiekeuzeadvies dat je ontvangt na deelname aan een studiekeuzecheck ook bindend zijn. Een negatief studiekeuzeadvies na deelname aan de studiekeuzecheck, kan dus betekenen dat je niet wordt toegelaten bij de betreffende opleiding.

Situatie: op uiterlijk 15 januari aangemeld voor een opleiding met een numerus fixus

 • Als je je hebt aangemeld voor een opleiding met een numerus fixus, hebt deelgenomen aan de selectie en een plaats aangeboden hebt gekregen, dan biedt de instelling geen studiekeuzecheck meer aan. De selectie vervangt deze studiekeuzecheck als het ware.
 • Als je je hebt aangemeld voor een opleiding met een numerus fixus, hebt deelgenomen aan de selectie en geen plaats aangeboden hebt gekregen, dan heb je wel recht op een studiekeuzecheck bij een andere opleiding waar je je voor aanmeldt. In dit geval kan een opleiding deelname aan een studiekeuzecheck ook verplichten.
 • Als je je hebt aangemeld voor een opleiding met een numerus fixus en zonder deelname aan selectie direct een plaats aangeboden hebt gekregen, omdat er te weinig aanmeldingen waren op 15 januari, dan heb je wel recht op een studiekeuzecheck en kun je hier dus om vragen als de opleiding dit niet aanbiedt.