Fontys Hogescholen Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Algemene Economie

Hbo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden)

deze opleiding
Sittard
4.3 gemiddeld
0% 1
0% 2
0% 3
67% 4
33% 5
9 respondenten
deze opleiding
Tilburg
4.0 gemiddeld
0% 1
9% 2
6% 3
65% 4
21% 5
34 respondenten
landelijk gemiddeld

3.8 gemiddeld
1% 1
5% 2
20% 3
60% 4
14% 5
215 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2018 - 2019

deze opleiding
Sittard

-

Tilburg

20

landelijk gemiddeld

39

Contacttijd eerstejaars

Aantal ervaren klokuren per week volgens de grootste groep studenten

deze opleiding

6-12

landelijk gemiddeld

12-18

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding

42%

landelijk gemiddeld

60%

Diploma binnen 5 jaar

Diploma Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Algemene Economie

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding

30%

landelijk gemiddeld

28%

Diploma hbo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders een hbo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding

47%

landelijk gemiddeld

38%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding

28%

landelijk gemiddeld

23%

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

landelijk gemiddeld

Werkloos
-

Werk op niveau
-

van de werkende afgestudeerden

Laatste wijziging op 24 oktober 2019
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers