Fontys Hogescholen Mens en Techniek

Hbo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden)

deze opleiding
Eindhoven
3.9 gemiddeld
0% 1
3% 2
15% 3
67% 4
16% 5
96 respondenten
landelijk gemiddeld

3.8 gemiddeld
1% 1
3% 2
21% 3
61% 4
13% 5
549 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2018 - 2019

deze opleiding
Eindhoven

59

landelijk gemiddeld

72

Contacttijd eerstejaars

Aantal ervaren klokuren per week volgens de grootste groep studenten

deze opleiding

12-18

landelijk gemiddeld

18-24

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding

69%

landelijk gemiddeld

65%

Diploma binnen 5 jaar

Diploma Mens en Techniek

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding

42%

landelijk gemiddeld

44%

Diploma hbo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders een hbo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding

45%

landelijk gemiddeld

52%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding

8%

landelijk gemiddeld

25%

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

landelijk gemiddeld

Werkloos
-

Werk op niveau
-

van de werkende afgestudeerden

Laatste wijziging op 24 oktober 2019
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers