Hogeschool van Amsterdam Aviation

Hbo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2018

deze opleiding
Amsterdam
3.6 gemiddeld
1% 1
9% 2
27% 3
52% 4
11% 5
409 respondenten
landelijk gemiddeld

3.6 gemiddeld
1% 1
9% 2
27% 3
52% 4
11% 5
409 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2019 - 2020

deze opleiding
Amsterdam

478

landelijk gemiddeld

478

Contacttijd eerstejaars

Aantal ervaren klokuren per week volgens de grootste groep studenten 2018

deze opleiding
Amsterdam

12-18

landelijk gemiddeld

12-18

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Amsterdam

56%

landelijk gemiddeld

56%

Diploma binnen 5 jaar

Diploma Aviation

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Amsterdam

32%

landelijk gemiddeld

32%

Diploma hbo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders een hbo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Amsterdam

38%

landelijk gemiddeld

38%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Amsterdam

23%

landelijk gemiddeld

23%

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

landelijk gemiddeld

Werkloos
4%

Werk op niveau
80%

van de werkende afgestudeerden

Toelichting van de opleiding

Aviation is de enige opleiding in Nederland. Daarom zijn de landelijke en opleidingsspecifieke cijfers hetzelfde.

Laatste wijziging op 29 september 2020
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers