Hogeschool van Amsterdam HBO - Rechten

Hbo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2018

deze opleiding
Amsterdam
3.6 gemiddeld
1% 1
6% 2
31% 3
50% 4
11% 5
759 respondenten
landelijk gemiddeld

3.8 gemiddeld
1% 1
4% 2
22% 3
54% 4
18% 5
4.133 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2019 - 2020

deze opleiding
Amsterdam

645

landelijk gemiddeld

281

Contacttijd eerstejaars

Aantal ervaren klokuren per week volgens de grootste groep studenten 2018

deze opleiding
Amsterdam

12-18

landelijk gemiddeld

12-18

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Amsterdam

39%

landelijk gemiddeld

48%

Diploma binnen 5 jaar

Diploma HBO - Rechten

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Amsterdam

27%

landelijk gemiddeld

28%

Diploma hbo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders een hbo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Amsterdam

37%

landelijk gemiddeld

37%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Amsterdam

12%

landelijk gemiddeld

35%

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

landelijk gemiddeld

Werkloos
7%

Werk op niveau
82%

van de werkende afgestudeerden

Laatste wijziging op 9 december 2020
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers