Hogeschool van Amsterdam Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Biologie

Hbo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2018

deze opleiding
Amsterdam
4.1 gemiddeld
1% 1
1% 2
14% 3
58% 4
26% 5
80 respondenten
landelijk gemiddeld

3.9 gemiddeld
1% 1
5% 2
17% 3
57% 4
20% 5
466 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2019 - 2020

deze opleiding
Amsterdam

45

landelijk gemiddeld

42

Contacttijd eerstejaars

Aantal ervaren klokuren per week volgens de grootste groep studenten 2018

deze opleiding
Amsterdam

12-18

landelijk gemiddeld

12-18

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Amsterdam

71%

landelijk gemiddeld

62%

Diploma binnen 5 jaar

Diploma Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Biologie

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Amsterdam

33%

landelijk gemiddeld

23%

Diploma hbo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders een hbo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Amsterdam

35%

landelijk gemiddeld

27%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Amsterdam

22%

landelijk gemiddeld

26%

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

landelijk gemiddeld

Werkloos
2%

Werk op niveau
97%

van de werkende afgestudeerden

Laatste wijziging op 26 augustus 2020
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers