Hogeschool van Amsterdam Sociaal-Juridische Dienstverlening

Hbo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden)

deze opleiding
Amsterdam
3.8 gemiddeld
1% 1
4% 2
26% 3
56% 4
13% 5
288 respondenten
landelijk gemiddeld

3.8 gemiddeld
1% 1
3% 2
23% 3
56% 4
16% 5
1.393 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2018 - 2019

deze opleiding
Amsterdam

314

landelijk gemiddeld

175

Contacttijd eerstejaars

Aantal ervaren klokuren per week volgens de grootste groep studenten

deze opleiding

12-18

landelijk gemiddeld

12-18

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding

65%

landelijk gemiddeld

58%

Diploma binnen 5 jaar

Diploma Sociaal-Juridische Dienstverlening

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding

40%

landelijk gemiddeld

34%

Diploma hbo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders een hbo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding

44%

landelijk gemiddeld

41%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding

7%

landelijk gemiddeld

9%

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

landelijk gemiddeld

Werkloos
5%

Werk op niveau
82%

van de werkende afgestudeerden

Laatste wijziging op 24 oktober 2019
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers