Hogeschool van Amsterdam Maritiem Officier

Hbo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2018

deze opleiding
Amsterdam
3.8 gemiddeld
1% 1
4% 2
17% 3
65% 4
12% 5
98 respondenten
landelijk gemiddeld

3.9 gemiddeld
1% 1
6% 2
16% 3
52% 4
25% 5
456 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2019 - 2020

deze opleiding
Amsterdam

32

landelijk gemiddeld

56

Contacttijd eerstejaars

Aantal ervaren klokuren per week volgens de grootste groep studenten 2018

deze opleiding
Amsterdam

24-30

landelijk gemiddeld

30+

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Amsterdam

65%

landelijk gemiddeld

68%

Diploma binnen 5 jaar

Diploma Maritiem Officier

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Amsterdam

46%

landelijk gemiddeld

40%

Diploma hbo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders een hbo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Amsterdam

46%

landelijk gemiddeld

40%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Amsterdam

10%

landelijk gemiddeld

5%

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

landelijk gemiddeld

Werkloos
4%

Werk op niveau
55%

van de werkende afgestudeerden

Toelichting van de opleiding

Vrijwel alle afgestudeerden vinden vrijwel direct na het behalen van hun opleiding een baan. De verwachting is dat zij binnen enkele jaren doorgroeien naar een managementfunctie.

Laatste wijziging op 29 september 2020
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers