Hogeschool van Amsterdam Bedrijfskunde

Hbo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2018

deze opleiding
Amsterdam
3.5 gemiddeld
4% 1
6% 2
34% 3
47% 4
8% 5
468 respondenten
landelijk gemiddeld

3.7 gemiddeld
2% 1
6% 2
23% 3
53% 4
16% 5
3.437 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2019 - 2020

deze opleiding
Amsterdam

454

landelijk gemiddeld

217

Contacttijd eerstejaars

Aantal ervaren klokuren per week volgens de grootste groep studenten 2018

deze opleiding
Amsterdam

12-18

landelijk gemiddeld

12-18

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Amsterdam

54%

landelijk gemiddeld

58%

Diploma binnen 5 jaar

Diploma Bedrijfskunde

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Amsterdam

37%

landelijk gemiddeld

40%

Diploma hbo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders een hbo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Amsterdam

42%

landelijk gemiddeld

46%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Amsterdam

15%

landelijk gemiddeld

24%

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

landelijk gemiddeld

Werkloos
6%

Werk op niveau
82%

van de werkende afgestudeerden

Laatste wijziging op 1 juli 2020
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers