De Haagse Hogeschool HBO-ICT

Hbo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden)

deze opleiding
Delft
3.6 gemiddeld
3% 1
3% 2
35% 3
48% 4
10% 5
60 respondenten
deze opleiding
Den Haag
3.5 gemiddeld
4% 1
8% 2
34% 3
44% 4
10% 5
210 respondenten
deze opleiding
Zoetermeer
3.5 gemiddeld
4% 1
9% 2
26% 3
50% 4
11% 5
117 respondenten
landelijk gemiddeld

3.6 gemiddeld
3% 1
8% 2
26% 3
51% 4
13% 5
4.509 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2018 - 2019

deze opleiding
Delft

76

Den Haag

351

Zoetermeer

125

landelijk gemiddeld

271

Contacttijd eerstejaars

Aantal ervaren klokuren per week volgens de grootste groep studenten

deze opleiding

12-18

landelijk gemiddeld

12-18

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding

54%

landelijk gemiddeld

60%

Diploma binnen 5 jaar

Diploma HBO-ICT

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding

32%

landelijk gemiddeld

34%

Diploma hbo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders een hbo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding

35%

landelijk gemiddeld

37%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding

9%

landelijk gemiddeld

11%

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

landelijk gemiddeld

Werkloos
1%

Werk op niveau
92%

van de werkende afgestudeerden

Laatste wijziging op 24 oktober 2019
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers