Hogeschool Inholland Business IT & Management

Hbo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden)

deze opleiding
Alkmaar
3.8 gemiddeld
3% 1
6% 2
13% 3
66% 4
13% 5
32 respondenten
deze opleiding
Diemen
4.2 gemiddeld
2% 1
0% 2
9% 3
50% 4
39% 5
46 respondenten
landelijk gemiddeld

3.8 gemiddeld
2% 1
4% 2
21% 3
53% 4
19% 5
397 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2018 - 2019

deze opleiding
Alkmaar

39

Diemen

50

landelijk gemiddeld

101

Contacttijd eerstejaars

Aantal ervaren klokuren per week volgens de grootste groep studenten

deze opleiding

18-24

landelijk gemiddeld

12-18

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding

70%

landelijk gemiddeld

64%

Diploma binnen 5 jaar

Diploma Business IT & Management

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding

29%

landelijk gemiddeld

37%

Diploma hbo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders een hbo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding

32%

landelijk gemiddeld

40%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding

5%

landelijk gemiddeld

10%

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

landelijk gemiddeld

Werkloos
0%

Werk op niveau
93%

van de werkende afgestudeerden

Laatste wijziging op 24 oktober 2019
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers