Hogeschool Inholland Opleiding tot leraar Basisonderwijs

Hbo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2018

deze opleiding
Alkmaar
3.9 gemiddeld
0% 1
4% 2
22% 3
58% 4
16% 5
50 respondenten
deze opleiding
Den Haag
3.8 gemiddeld
0% 1
3% 2
24% 3
66% 4
7% 5
29 respondenten
deze opleiding
Dordrecht
3.4 gemiddeld
0% 1
7% 2
46% 3
43% 4
4% 5
68 respondenten
deze opleiding
Haarlem
3.7 gemiddeld
1% 1
2% 2
24% 3
67% 4
6% 5
89 respondenten
deze opleiding
Rotterdam
3.7 gemiddeld
0% 1
5% 2
30% 3
53% 4
12% 5
43 respondenten
landelijk gemiddeld

3.8 gemiddeld
1% 1
4% 2
22% 3
58% 4
16% 5
7.651 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2019 - 2020

deze opleiding
Alkmaar

59

Den Haag

41

Dordrecht

46

Haarlem

57

Rotterdam

65

landelijk gemiddeld

131

Contacttijd eerstejaars

Aantal ervaren klokuren per week volgens de grootste groep studenten 2018

deze opleiding
Alkmaar

24-30

Den Haag

24-30

Dordrecht

24-30

Haarlem

24-30

Rotterdam

-

landelijk gemiddeld

18-24

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Alkmaar

58%

Den Haag

69%

Dordrecht

66%

Haarlem

79%

Rotterdam

46%

landelijk gemiddeld

68%

Diploma binnen 5 jaar

Diploma Opleiding tot leraar Basisonderwijs

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Alkmaar

35%

Den Haag

29%

Dordrecht

42%

Haarlem

34%

Rotterdam

36%

landelijk gemiddeld

41%

Diploma hbo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders een hbo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Alkmaar

43%

Den Haag

33%

Dordrecht

49%

Haarlem

40%

Rotterdam

38%

landelijk gemiddeld

48%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Alkmaar

5%

Den Haag

10%

Dordrecht

3%

Haarlem

5%

Rotterdam

0%

landelijk gemiddeld

14%

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

landelijk gemiddeld

Werkloos
1%

Werk op niveau
95%

van de werkende afgestudeerden

Laatste wijziging op 9 december 2020
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers