Hogeschool Inholland Muziek

Hbo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden)

deze opleiding
Haarlem
4.3 gemiddeld
0% 1
2% 2
9% 3
45% 4
45% 5
65 respondenten
landelijk gemiddeld

4.0 gemiddeld
1% 1
4% 2
16% 3
54% 4
25% 5
1.032 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2019 - 2020

deze opleiding
Haarlem

33

landelijk gemiddeld

91

Contacttijd eerstejaars

Aantal ervaren klokuren per week volgens de grootste groep studenten

deze opleiding

18-24

landelijk gemiddeld

12-18

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding

92%

landelijk gemiddeld

85%

Diploma binnen 5 jaar

Diploma Muziek

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding

27%

landelijk gemiddeld

60%

Diploma hbo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders een hbo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding

27%

landelijk gemiddeld

65%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding

0%

landelijk gemiddeld

36%

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

landelijk gemiddeld

Werkloos
2%

Werk op niveau
74%

van de werkende afgestudeerden

Laatste wijziging op 22 april 2020
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers