Hogeschool Inholland Mondzorgkunde

Hbo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden)

deze opleiding
Amsterdam
4.1 gemiddeld
2% 1
4% 2
14% 3
43% 4
37% 5
178 respondenten
landelijk gemiddeld

4.2 gemiddeld
1% 1
2% 2
11% 3
48% 4
38% 5
631 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2019 - 2020

deze opleiding
Amsterdam

107

landelijk gemiddeld

85

Contacttijd eerstejaars

Aantal ervaren klokuren per week volgens de grootste groep studenten

deze opleiding

18-24

landelijk gemiddeld

18-24

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding

90%

landelijk gemiddeld

90%

Diploma binnen 5 jaar

Diploma Mondzorgkunde

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding

47%

landelijk gemiddeld

65%

Diploma hbo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders een hbo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding

50%

landelijk gemiddeld

69%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding

12%

landelijk gemiddeld

8%

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

landelijk gemiddeld

Werkloos
1%

Werk op niveau
100%

van de werkende afgestudeerden

Laatste wijziging op 22 april 2020
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers