Hogeschool Inholland Opleiding tot Verpleegkundige

Hbo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden)

deze opleiding
Alkmaar
3.9 gemiddeld
0% 1
2% 2
25% 3
55% 4
19% 5
106 respondenten
deze opleiding
Amsterdam
3.8 gemiddeld
0% 1
3% 2
26% 3
58% 4
13% 5
159 respondenten
landelijk gemiddeld

3.8 gemiddeld
1% 1
4% 2
22% 3
58% 4
15% 5
7.178 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2018 - 2019

deze opleiding
Alkmaar

85

Amsterdam

171

landelijk gemiddeld

239

Contacttijd eerstejaars

Aantal ervaren klokuren per week volgens de grootste groep studenten

deze opleiding

12-18

landelijk gemiddeld

12-18

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding

64%

landelijk gemiddeld

74%

Diploma binnen 5 jaar

Diploma Opleiding tot Verpleegkundige

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding

47%

landelijk gemiddeld

53%

Diploma hbo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders een hbo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding

53%

landelijk gemiddeld

58%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding

2%

landelijk gemiddeld

5%

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

landelijk gemiddeld

Werkloos
1%

Werk op niveau
69%

van de werkende afgestudeerden

Laatste wijziging op 24 oktober 2019
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers