Hogeschool Inholland Technische Bedrijfskunde

Hbo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2018

deze opleiding
Alkmaar
4.0 gemiddeld
2% 1
4% 2
13% 3
57% 4
24% 5
95 respondenten
landelijk gemiddeld

4.0 gemiddeld
1% 1
3% 2
12% 3
59% 4
25% 5
2.392 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2019 - 2020

deze opleiding
Alkmaar

102

landelijk gemiddeld

122

Contacttijd eerstejaars

Aantal ervaren klokuren per week volgens de grootste groep studenten 2018

deze opleiding
Alkmaar

12-24

landelijk gemiddeld

12-18

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Alkmaar

71%

landelijk gemiddeld

65%

Diploma binnen 5 jaar

Diploma Technische Bedrijfskunde

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Alkmaar

17%

landelijk gemiddeld

44%

Diploma hbo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders een hbo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Alkmaar

19%

landelijk gemiddeld

48%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Alkmaar

25%

landelijk gemiddeld

26%

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

landelijk gemiddeld

Werkloos
3%

Werk op niveau
94%

van de werkende afgestudeerden

Laatste wijziging op 21 april 2021
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers