Hogeschool Inholland Chemie

Hbo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2018

deze opleiding
Amsterdam
3.6 gemiddeld
1% 1
5% 2
32% 3
56% 4
6% 5
99 respondenten
landelijk gemiddeld

4.0 gemiddeld
0% 1
2% 2
14% 3
62% 4
21% 5
1.228 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2019 - 2020

deze opleiding
Amsterdam

73

landelijk gemiddeld

67

Contacttijd eerstejaars

Aantal ervaren klokuren per week volgens de grootste groep studenten 2018

deze opleiding
Amsterdam

18-24

landelijk gemiddeld

18-24

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Amsterdam

56%

landelijk gemiddeld

60%

Diploma binnen 5 jaar

Diploma Chemie

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Amsterdam

22%

landelijk gemiddeld

35%

Diploma hbo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders een hbo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Amsterdam

30%

landelijk gemiddeld

42%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Amsterdam

41%

landelijk gemiddeld

35%

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

landelijk gemiddeld

Werkloos
6%

Werk op niveau
82%

van de werkende afgestudeerden

Toelichting van de opleiding

Het doorstroompercentage voor deze opleiding is geen maat voor het aantal studenten dat uitvalt tijdens de propedeuse. Dat komt omdat studenten Chemie na de gezamenlijke propedeuse kunnen doorstromen naar het tweede jaar van één van de andere twee opleidingen binnen het opleidingencluster: Biotechnologie of Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek.

Laatste wijziging op 1 juli 2020
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers