Hogeschool Inholland Chemie

Hbo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden)

deze opleiding
Amsterdam
3.6 gemiddeld
1% 1
5% 2
32% 3
56% 4
6% 5
99 respondenten
landelijk gemiddeld

4.0 gemiddeld
0% 1
2% 2
14% 3
62% 4
21% 5
1.228 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2018 - 2019

deze opleiding
Amsterdam

73

landelijk gemiddeld

73

Contacttijd eerstejaars

Aantal ervaren klokuren per week volgens de grootste groep studenten

deze opleiding

18-24

landelijk gemiddeld

18-24

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding

47%

landelijk gemiddeld

61%

Diploma binnen 5 jaar

Diploma Chemie

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding

29%

landelijk gemiddeld

34%

Diploma hbo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders een hbo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding

33%

landelijk gemiddeld

40%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding

57%

landelijk gemiddeld

33%

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

landelijk gemiddeld

Werkloos
8%

Werk op niveau
80%

van de werkende afgestudeerden

Laatste wijziging op 24 oktober 2019
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers