Hogeschool Inholland Civiele Techniek

Hbo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2018

deze opleiding
Alkmaar
3.8 gemiddeld
2% 1
4% 2
26% 3
51% 4
17% 5
47 respondenten
landelijk gemiddeld

4.0 gemiddeld
1% 1
2% 2
12% 3
61% 4
24% 5
847 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2019 - 2020

deze opleiding
Alkmaar

18

landelijk gemiddeld

54

Contacttijd eerstejaars

Aantal ervaren klokuren per week volgens de grootste groep studenten 2018

deze opleiding
Alkmaar

12-18

landelijk gemiddeld

18-24

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Alkmaar

66%

landelijk gemiddeld

68%

Diploma binnen 5 jaar

Diploma Civiele Techniek

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Alkmaar

59%

landelijk gemiddeld

52%

Diploma hbo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders een hbo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Alkmaar

59%

landelijk gemiddeld

58%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Alkmaar

18%

landelijk gemiddeld

18%

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

landelijk gemiddeld

Werkloos
0%

Werk op niveau
91%

van de werkende afgestudeerden

Laatste wijziging op 21 april 2021
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers