Hogeschool Inholland Business Studies

Hbo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden)

deze opleiding
Alkmaar
3.5 gemiddeld
6% 1
8% 2
29% 3
48% 4
9% 5
177 respondenten
deze opleiding
Den Haag
3.8 gemiddeld
5% 1
2% 2
16% 3
61% 4
16% 5
101 respondenten
deze opleiding
Diemen
3.4 gemiddeld
6% 1
11% 2
31% 3
44% 4
9% 5
117 respondenten
deze opleiding
Haarlem
3.4 gemiddeld
8% 1
13% 2
23% 3
50% 4
7% 5
207 respondenten
deze opleiding
Rotterdam
3.5 gemiddeld
3% 1
12% 2
28% 3
44% 4
14% 5
134 respondenten
landelijk gemiddeld

3.5 gemiddeld
5% 1
9% 2
27% 3
49% 4
10% 5
880 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2018 - 2019

deze opleiding
Alkmaar

256

Den Haag

59

Diemen

139

Haarlem

172

Rotterdam

107

landelijk gemiddeld

147

Contacttijd eerstejaars

Aantal ervaren klokuren per week volgens de grootste groep studenten

deze opleiding

18-24

landelijk gemiddeld

12-18

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding

56%

landelijk gemiddeld

59%

Diploma binnen 5 jaar

Diploma Business Studies

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding

37%

landelijk gemiddeld

37%

Diploma hbo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders een hbo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding

40%

landelijk gemiddeld

41%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding

7%

landelijk gemiddeld

8%

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

landelijk gemiddeld

Werkloos
5%

Werk op niveau
86%

van de werkende afgestudeerden

Laatste wijziging op 24 oktober 2019
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers