Hogeschool Inholland Verloskunde

Hbo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2018

deze opleiding
Amsterdam
4.2 gemiddeld
1% 1
2% 2
10% 3
54% 4
33% 5
101 respondenten
deze opleiding
Groningen
3.8 gemiddeld
1% 1
8% 2
16% 3
57% 4
18% 5
76 respondenten
landelijk gemiddeld

4.1 gemiddeld
1% 1
4% 2
13% 3
52% 4
31% 5
417 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2019 - 2020

deze opleiding
Amsterdam

64

Groningen

36

landelijk gemiddeld

55

Contacttijd eerstejaars

Aantal ervaren klokuren per week volgens de grootste groep studenten 2018

deze opleiding
Amsterdam

12-18

Groningen

12-18

landelijk gemiddeld

12-18

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Amsterdam

89%

Groningen

89%

landelijk gemiddeld

89%

Diploma binnen 5 jaar

Diploma Verloskunde

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Amsterdam

58%

Groningen

43%

landelijk gemiddeld

50%

Diploma hbo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders een hbo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Amsterdam

60%

Groningen

50%

landelijk gemiddeld

54%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Amsterdam

2%

Groningen

4%

landelijk gemiddeld

4%

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

landelijk gemiddeld

Werkloos
2%

Werk op niveau
98%

van de werkende afgestudeerden

Laatste wijziging op 28 oktober 2020
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers