Hogeschool Inholland Social Work

Hbo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden)

deze opleiding
Alkmaar
4.0 gemiddeld
0% 1
0% 2
18% 3
63% 4
19% 5
145 respondenten
deze opleiding
Amsterdam
3.8 gemiddeld
2% 1
7% 2
22% 3
51% 4
18% 5
171 respondenten
deze opleiding
Den Haag
4.2 gemiddeld
0% 1
2% 2
9% 3
54% 4
35% 5
109 respondenten
deze opleiding
Haarlem
4.3 gemiddeld
0% 1
0% 2
4% 3
62% 4
34% 5
74 respondenten
deze opleiding
Rotterdam
4.1 gemiddeld
1% 1
2% 2
14% 3
57% 4
26% 5
249 respondenten
landelijk gemiddeld

3.8 gemiddeld
1% 1
4% 2
24% 3
57% 4
15% 5
10.034 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2018 - 2019

deze opleiding
Alkmaar

112

Amsterdam

106

Den Haag

51

Haarlem

68

Rotterdam

122

landelijk gemiddeld

300

Contacttijd eerstejaars

Aantal ervaren klokuren per week volgens de grootste groep studenten

deze opleiding

18-24

landelijk gemiddeld

12-18

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding

56%

landelijk gemiddeld

62%

Diploma binnen 5 jaar

Diploma Social Work

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding

25%

landelijk gemiddeld

45%

Diploma hbo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders een hbo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding

28%

landelijk gemiddeld

50%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding

5%

landelijk gemiddeld

10%

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

landelijk gemiddeld

Werkloos
4%

Werk op niveau
64%

van de werkende afgestudeerden

Laatste wijziging op 24 oktober 2019
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers