Zuyd Hogeschool Oriëntaalse Talen en Communicatie

Hbo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2018

deze opleiding
Maastricht
3.4 gemiddeld
2% 1
13% 2
38% 3
39% 4
8% 5
160 respondenten
landelijk gemiddeld

3.4 gemiddeld
2% 1
13% 2
38% 3
39% 4
8% 5
160 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2019 - 2020

deze opleiding
Maastricht

110

landelijk gemiddeld

110

Contacttijd eerstejaars

Aantal ervaren klokuren per week volgens de grootste groep studenten 2018

deze opleiding
Maastricht

18-24

landelijk gemiddeld

18-24

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Maastricht

57%

landelijk gemiddeld

57%

Diploma binnen 5 jaar

Diploma Oriëntaalse Talen en Communicatie

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Maastricht

19%

landelijk gemiddeld

19%

Diploma hbo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders een hbo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Maastricht

24%

landelijk gemiddeld

24%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Maastricht

8%

landelijk gemiddeld

8%

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

landelijk gemiddeld

Werkloos
-

Werk op niveau
-

van de werkende afgestudeerden

Laatste wijziging op 26 augustus 2020
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers