Hogeschool Utrecht Built Environment

Hbo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden)

deze opleiding
Utrecht
3.4 gemiddeld
4% 1
11% 2
36% 3
41% 4
9% 5
235 respondenten
landelijk gemiddeld

3.7 gemiddeld
1% 1
6% 2
25% 3
51% 4
17% 5
1.582 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2018 - 2019

deze opleiding
Utrecht

244

landelijk gemiddeld

241

Contacttijd eerstejaars

Aantal ervaren klokuren per week volgens de grootste groep studenten

deze opleiding

12-24

landelijk gemiddeld

18-24

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding

57%

landelijk gemiddeld

64%

Diploma binnen 5 jaar

Diploma Built Environment

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding

40%

landelijk gemiddeld

46%

Diploma hbo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders een hbo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding

46%

landelijk gemiddeld

50%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding

21%

landelijk gemiddeld

22%

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

landelijk gemiddeld

Werkloos
2%

Werk op niveau
90%

van de werkende afgestudeerden

Toelichting van de opleiding

De scores op algemene tevredenheid en contacttijd dateren uit 2018 (landelijk NSE onderzoek) en zijn daarom niet helemaal representatief.

Laatste wijziging op 24 oktober 2019
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers