Hogeschool Utrecht Integrale Veiligheidskunde

Hbo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden)

deze opleiding
Utrecht
3.6 gemiddeld
2% 1
6% 2
32% 3
44% 4
16% 5
242 respondenten
landelijk gemiddeld

3.8 gemiddeld
1% 1
4% 2
23% 3
54% 4
18% 5
1.347 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2018 - 2019

deze opleiding
Utrecht

293

landelijk gemiddeld

141

Contacttijd eerstejaars

Aantal ervaren klokuren per week volgens de grootste groep studenten

deze opleiding

12-18

landelijk gemiddeld

12-18

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding

67%

landelijk gemiddeld

63%

Diploma binnen 5 jaar

Diploma Integrale Veiligheidskunde

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding

32%

landelijk gemiddeld

39%

Diploma hbo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders een hbo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding

36%

landelijk gemiddeld

43%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding

13%

landelijk gemiddeld

14%

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

landelijk gemiddeld

Werkloos
3%

Werk op niveau
82%

van de werkende afgestudeerden

Toelichting van de opleiding

De scores op algemene tevredenheid en contacttijd dateren uit 2018 (landelijk NSE onderzoek) en zijn daarom niet helemaal representatief.

Laatste wijziging op 24 oktober 2019
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers