Hogeschool Utrecht Ondernemerschap & Retail Management

Hbo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden)

deze opleiding
Amersfoort
3.4 gemiddeld
5% 1
17% 2
25% 3
37% 4
17% 5
102 respondenten
landelijk gemiddeld

3.7 gemiddeld
3% 1
7% 2
21% 3
52% 4
17% 5
2.496 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2018 - 2019

deze opleiding
Amersfoort

88

landelijk gemiddeld

138

Contacttijd eerstejaars

Aantal ervaren klokuren per week volgens de grootste groep studenten

deze opleiding

0-6

landelijk gemiddeld

12-18

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding

54%

landelijk gemiddeld

58%

Diploma binnen 5 jaar

Diploma Ondernemerschap & Retail Management

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding

3%

landelijk gemiddeld

30%

Diploma hbo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders een hbo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding

9%

landelijk gemiddeld

34%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding

4%

landelijk gemiddeld

10%

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

landelijk gemiddeld

Werkloos
2%

Werk op niveau
75%

van de werkende afgestudeerden

Toelichting van de opleiding

Sinds 2019 heeft ORM een volledig vernieuwd curriculum, waarbij de primaire contacttijd aanzienlijk is verhoogd. Studenten hebben vaak een eigen bedrijf, waardoor de studievoortgang soms wordt vertraagd. De scores op algemene tevredenheid en contacttijd dateren uit 2018 (landelijk NSE onderzoek) en zijn daarom niet helemaal representatief.

Laatste wijziging op 24 oktober 2019
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers