Hogeschool Utrecht Logistics Management

Hbo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2018

deze opleiding
Utrecht
3.7 gemiddeld
2% 1
5% 2
28% 3
56% 4
9% 5
101 respondenten
landelijk gemiddeld

3.8 gemiddeld
1% 1
4% 2
21% 3
61% 4
13% 5
1.262 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2019 - 2020

deze opleiding
Utrecht

55

landelijk gemiddeld

83

Contacttijd eerstejaars

Aantal ervaren klokuren per week volgens de grootste groep studenten 2018

deze opleiding
Utrecht

12-18

landelijk gemiddeld

18-24

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Utrecht

58%

landelijk gemiddeld

57%

Diploma binnen 5 jaar

Diploma Logistics Management

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Utrecht

29%

landelijk gemiddeld

41%

Diploma hbo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders een hbo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Utrecht

38%

landelijk gemiddeld

46%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Utrecht

29%

landelijk gemiddeld

12%

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

landelijk gemiddeld

Werkloos
2%

Werk op niveau
93%

van de werkende afgestudeerden

Toelichting van de opleiding

Scores op algemene tevredenheid en contacttijd dateren uit 2017-2018 (landelijk NSE onderzoek) en zijn daarom niet helemaal representatief.

Laatste wijziging op 28 oktober 2020
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers