Hogeschool Utrecht Creative Business

Hbo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2018

deze opleiding
Utrecht
3.5 gemiddeld
4% 1
11% 2
27% 3
49% 4
10% 5
367 respondenten
landelijk gemiddeld

3.8 gemiddeld
1% 1
6% 2
23% 3
52% 4
17% 5
2.518 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2019 - 2020

deze opleiding
Utrecht

383

landelijk gemiddeld

395

Contacttijd eerstejaars

Aantal ervaren klokuren per week volgens de grootste groep studenten 2018

deze opleiding
Utrecht

12-18

landelijk gemiddeld

12-18

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Utrecht

48%

landelijk gemiddeld

65%

Diploma binnen 5 jaar

Diploma Creative Business

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Utrecht

42%

landelijk gemiddeld

39%

Diploma hbo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders een hbo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Utrecht

48%

landelijk gemiddeld

43%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Utrecht

18%

landelijk gemiddeld

12%

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

landelijk gemiddeld

Werkloos
8%

Werk op niveau
75%

van de werkende afgestudeerden

Toelichting van de opleiding

.Scores op algemene tevredenheid en contacttijd dateren uit 2017-2018 (landelijk NSE onderzoek) en zijn daarom niet helemaal representatief.

Laatste wijziging op 28 oktober 2020
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers