Hogeschool Utrecht Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek

Hbo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden)

deze opleiding
Utrecht
4.0 gemiddeld
1% 1
2% 2
12% 3
68% 4
17% 5
349 respondenten
landelijk gemiddeld

4.0 gemiddeld
0% 1
3% 2
14% 3
62% 4
21% 5
2.040 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2018 - 2019

deze opleiding
Utrecht

295

landelijk gemiddeld

160

Contacttijd eerstejaars

Aantal ervaren klokuren per week volgens de grootste groep studenten

deze opleiding

12-18

landelijk gemiddeld

12-18

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding

66%

landelijk gemiddeld

62%

Diploma binnen 5 jaar

Diploma Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding

33%

landelijk gemiddeld

39%

Diploma hbo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders een hbo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding

40%

landelijk gemiddeld

47%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding

29%

landelijk gemiddeld

30%

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

landelijk gemiddeld

Werkloos
5%

Werk op niveau
72%

van de werkende afgestudeerden

Toelichting van de opleiding

De scores op algemene tevredenheid en contacttijd dateren uit 2018 (landelijk NSE onderzoek) en zijn daarom niet helemaal representatief.

Laatste wijziging op 24 oktober 2019
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers