Hanzehogeschool Groningen Ondernemerschap & Retail Management

Hbo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2018

deze opleiding
Groningen
3.9 gemiddeld
0% 1
3% 2
22% 3
53% 4
21% 5
207 respondenten
landelijk gemiddeld

3.7 gemiddeld
3% 1
7% 2
21% 3
52% 4
17% 5
2.496 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2019 - 2020

deze opleiding
Groningen

154

landelijk gemiddeld

142

Contacttijd eerstejaars

Aantal ervaren klokuren per week volgens de grootste groep studenten 2018

deze opleiding
Groningen

12-18

landelijk gemiddeld

12-18

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Groningen

62%

landelijk gemiddeld

56%

Diploma binnen 5 jaar

Diploma Ondernemerschap & Retail Management

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Groningen

40%

landelijk gemiddeld

34%

Diploma hbo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders een hbo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Groningen

41%

landelijk gemiddeld

38%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Groningen

14%

landelijk gemiddeld

10%

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

landelijk gemiddeld

Werkloos
4%

Werk op niveau
83%

van de werkende afgestudeerden

Laatste wijziging op 9 december 2020
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers