Hanzehogeschool Groningen Finance & Control

Hbo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden)

deze opleiding
Groningen
3.8 gemiddeld
0% 1
5% 2
20% 3
59% 4
15% 5
221 respondenten
landelijk gemiddeld

3.7 gemiddeld
2% 1
6% 2
22% 3
56% 4
14% 5
3.816 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2018 - 2019

deze opleiding
Groningen

172

landelijk gemiddeld

123

Contacttijd eerstejaars

Aantal ervaren klokuren per week volgens de grootste groep studenten

deze opleiding

18-24

landelijk gemiddeld

18-24

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding

49%

landelijk gemiddeld

54%

Diploma binnen 5 jaar

Diploma Finance & Control

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding

24%

landelijk gemiddeld

32%

Diploma hbo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders een hbo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding

30%

landelijk gemiddeld

39%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding

23%

landelijk gemiddeld

21%

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

landelijk gemiddeld

Werkloos
3%

Werk op niveau
88%

van de werkende afgestudeerden

Laatste wijziging op 24 oktober 2019
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers