Hanzehogeschool Groningen Voeding en Diëtetiek

Hbo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2018

deze opleiding
Groningen
3.7 gemiddeld
1% 1
5% 2
23% 3
61% 4
9% 5
245 respondenten
landelijk gemiddeld

3.7 gemiddeld
1% 1
5% 2
25% 3
58% 4
11% 5
1.007 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2019 - 2020

deze opleiding
Groningen

152

landelijk gemiddeld

188

Contacttijd eerstejaars

Aantal ervaren klokuren per week volgens de grootste groep studenten 2018

deze opleiding
Groningen

18-24

landelijk gemiddeld

12-18

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Groningen

61%

landelijk gemiddeld

60%

Diploma binnen 5 jaar

Diploma Voeding en Diëtetiek

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Groningen

50%

landelijk gemiddeld

42%

Diploma hbo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders een hbo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Groningen

55%

landelijk gemiddeld

48%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Groningen

18%

landelijk gemiddeld

17%

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

landelijk gemiddeld

Werkloos
7%

Werk op niveau
64%

van de werkende afgestudeerden

Laatste wijziging op 1 juli 2020
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers