Hanzehogeschool Groningen Opleiding voor Logopedie

Hbo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden)

deze opleiding
Groningen
4.2 gemiddeld
0% 1
2% 2
9% 3
61% 4
29% 5
128 respondenten
landelijk gemiddeld

3.9 gemiddeld
0% 1
3% 2
17% 3
62% 4
18% 5
1.067 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2018 - 2019

deze opleiding
Groningen

86

landelijk gemiddeld

67

Contacttijd eerstejaars

Aantal ervaren klokuren per week volgens de grootste groep studenten

deze opleiding

18-24

landelijk gemiddeld

18-24

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding

70%

landelijk gemiddeld

70%

Diploma binnen 5 jaar

Diploma Opleiding voor Logopedie

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding

55%

landelijk gemiddeld

56%

Diploma hbo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders een hbo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding

61%

landelijk gemiddeld

61%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding

23%

landelijk gemiddeld

12%

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

landelijk gemiddeld

Werkloos
1%

Werk op niveau
95%

van de werkende afgestudeerden

Laatste wijziging op 24 oktober 2019
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers