Christelijke Hogeschool Ede Theologie

Hbo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden)

deze opleiding
Ede
4.0 gemiddeld
0% 1
3% 2
18% 3
58% 4
22% 5
78 respondenten
landelijk gemiddeld

3.8 gemiddeld
2% 1
4% 2
19% 3
60% 4
16% 5
143 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2018 - 2019

deze opleiding
Ede

33

landelijk gemiddeld

19

Contacttijd eerstejaars

Aantal ervaren klokuren per week volgens de grootste groep studenten

deze opleiding

12-18

landelijk gemiddeld

12-18

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding

49%

landelijk gemiddeld

47%

Diploma binnen 5 jaar

Diploma Theologie

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding

26%

landelijk gemiddeld

23%

Diploma hbo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders een hbo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding

40%

landelijk gemiddeld

35%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding

26%

landelijk gemiddeld

35%

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

landelijk gemiddeld

Werkloos
-

Werk op niveau
-

van de werkende afgestudeerden

Toelichting van de opleiding

Deze opleiding gaat per 2019 verder onder de naam Theologie. Het aantal alumni van GPW (landelijk) is te klein om betrouwbare arbeidsmarktcijfers over te publiceren.

Laatste wijziging op 24 oktober 2019
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers