Christelijke Hogeschool Ede Communicatie

Hbo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2018

deze opleiding
Ede
4.2 gemiddeld
1% 1
1% 2
10% 3
57% 4
32% 5
123 respondenten
landelijk gemiddeld

3.7 gemiddeld
2% 1
6% 2
24% 3
53% 4
15% 5
3.722 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2019 - 2020

deze opleiding
Ede

76

landelijk gemiddeld

159

Contacttijd eerstejaars

Aantal ervaren klokuren per week volgens de grootste groep studenten 2018

deze opleiding
Ede

18-24

landelijk gemiddeld

18-24

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Ede

86%

landelijk gemiddeld

66%

Diploma binnen 5 jaar

Diploma Communicatie

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Ede

63%

landelijk gemiddeld

43%

Diploma hbo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders een hbo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Ede

65%

landelijk gemiddeld

48%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Ede

7%

landelijk gemiddeld

13%

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

landelijk gemiddeld

Werkloos
6%

Werk op niveau
78%

van de werkende afgestudeerden

Laatste wijziging op 28 oktober 2020
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers