Christelijke Hogeschool Ede Social Work

Hbo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden)

deze opleiding
Ede
4.0 gemiddeld
0% 1
3% 2
14% 3
62% 4
21% 5
400 respondenten
landelijk gemiddeld

3.8 gemiddeld
1% 1
4% 2
24% 3
57% 4
15% 5
10.034 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2018 - 2019

deze opleiding
Ede

200

landelijk gemiddeld

300

Contacttijd eerstejaars

Aantal ervaren klokuren per week volgens de grootste groep studenten

deze opleiding

12-18

landelijk gemiddeld

12-18

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding

72%

landelijk gemiddeld

62%

Diploma binnen 5 jaar

Diploma Social Work

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding

61%

landelijk gemiddeld

45%

Diploma hbo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders een hbo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding

66%

landelijk gemiddeld

50%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding

5%

landelijk gemiddeld

10%

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

landelijk gemiddeld

Werkloos
4%

Werk op niveau
64%

van de werkende afgestudeerden

Laatste wijziging op 24 oktober 2019
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers