Hogeschool Rotterdam Autonome Beeldende Kunst

Hbo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2018

deze opleiding
Rotterdam
3.7 gemiddeld
3% 1
6% 2
25% 3
52% 4
14% 5
64 respondenten
landelijk gemiddeld

3.9 gemiddeld
2% 1
4% 2
17% 3
51% 4
26% 5
456 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2019 - 2020

deze opleiding
Rotterdam

74

landelijk gemiddeld

41

Contacttijd eerstejaars

Aantal ervaren klokuren per week volgens de grootste groep studenten 2018

deze opleiding
Rotterdam

6-12

landelijk gemiddeld

18-24

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Rotterdam

71%

landelijk gemiddeld

72%

Diploma binnen 5 jaar

Diploma Autonome Beeldende Kunst

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Rotterdam

50%

landelijk gemiddeld

51%

Diploma hbo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders een hbo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Rotterdam

53%

landelijk gemiddeld

62%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Rotterdam

13%

landelijk gemiddeld

15%

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

landelijk gemiddeld

Werkloos
10%

Werk op niveau
59%

van de werkende afgestudeerden

Laatste wijziging op 29 september 2020
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers