Hogeschool Rotterdam Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Biologie

Hbo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden)

deze opleiding
Rotterdam
3.8 gemiddeld
1% 1
6% 2
22% 3
55% 4
16% 5
105 respondenten
landelijk gemiddeld

3.9 gemiddeld
1% 1
5% 2
17% 3
57% 4
20% 5
466 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2018 - 2019

deze opleiding
Rotterdam

74

landelijk gemiddeld

44

Contacttijd eerstejaars

Aantal ervaren klokuren per week volgens de grootste groep studenten

deze opleiding

12-18

landelijk gemiddeld

12-18

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding

69%

landelijk gemiddeld

54%

Diploma binnen 5 jaar

Diploma Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Biologie

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding

20%

landelijk gemiddeld

25%

Diploma hbo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders een hbo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding

22%

landelijk gemiddeld

31%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding

35%

landelijk gemiddeld

28%

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

landelijk gemiddeld

Werkloos
0%

Werk op niveau
95%

van de werkende afgestudeerden

Laatste wijziging op 24 oktober 2019
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers