Hogeschool Rotterdam Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Nederlands

Hbo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2018

deze opleiding
Rotterdam
3.6 gemiddeld
2% 1
2% 2
40% 3
46% 4
11% 5
57 respondenten
landelijk gemiddeld

3.8 gemiddeld
1% 1
3% 2
26% 3
52% 4
17% 5
427 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2019 - 2020

deze opleiding
Rotterdam

36

landelijk gemiddeld

32

Contacttijd eerstejaars

Aantal ervaren klokuren per week volgens de grootste groep studenten 2018

deze opleiding
Rotterdam

6-18

landelijk gemiddeld

12-18

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Rotterdam

59%

landelijk gemiddeld

58%

Diploma binnen 5 jaar

Diploma Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Nederlands

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Rotterdam

16%

landelijk gemiddeld

29%

Diploma hbo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders een hbo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Rotterdam

22%

landelijk gemiddeld

37%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Rotterdam

62%

landelijk gemiddeld

27%

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

landelijk gemiddeld

Werkloos
0%

Werk op niveau
96%

van de werkende afgestudeerden

Toelichting van de opleiding

De opleiding biedt flexibele leerroutes om goed in te spelen op leerwensen van studenten. Dit is zichtbaar in de studenttevredenheid die mooi stijgende is. De contacttijd ligt tussen de 12 - 18 klokuren voor leerjaar 1. In de opleiding zitten nieuwe excursies. Afgestudeerden hebben allemaal een baan.

Laatste wijziging op 29 september 2020
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers