Hogeschool Rotterdam Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Duits

Hbo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2018

deze opleiding
Rotterdam
3.2 gemiddeld
8% 1
17% 2
31% 3
36% 4
8% 5
36 respondenten
landelijk gemiddeld

3.6 gemiddeld
3% 1
12% 2
25% 3
46% 4
14% 5
264 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2019 - 2020

deze opleiding
Rotterdam

9

landelijk gemiddeld

14

Contacttijd eerstejaars

Aantal ervaren klokuren per week volgens de grootste groep studenten 2018

deze opleiding
Rotterdam

-

landelijk gemiddeld

12-18

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Rotterdam

55%

landelijk gemiddeld

55%

Diploma binnen 5 jaar

Diploma Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Duits

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Rotterdam

19%

landelijk gemiddeld

27%

Diploma hbo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders een hbo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Rotterdam

21%

landelijk gemiddeld

34%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Rotterdam

-

landelijk gemiddeld

31%

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

landelijk gemiddeld

Werkloos
-

Werk op niveau
-

van de werkende afgestudeerden

Toelichting van de opleiding

Uit eigen onderzoek onder studenten blijkt dat de studenttevredenheid vanaf 2018-2019 vrijwel terug is op het gewenste niveau. Docenten en studenten werken echt samen en de sfeer in de opleiding is als vanouds. De contacttijd per week is ± 15 klokuren in jaar 1 & 2. Afgestudeerden hebben allemaal een baan.

Laatste wijziging op 26 augustus 2020
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers