Hogeschool Rotterdam Opleiding tot Fysiotherapeut

Hbo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2018

deze opleiding
Rotterdam
3.8 gemiddeld
2% 1
6% 2
23% 3
52% 4
17% 5
230 respondenten
landelijk gemiddeld

4.0 gemiddeld
1% 1
3% 2
15% 3
56% 4
25% 5
3.700 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2019 - 2020

deze opleiding
Rotterdam

183

landelijk gemiddeld

305

Contacttijd eerstejaars

Aantal ervaren klokuren per week volgens de grootste groep studenten 2018

deze opleiding
Rotterdam

18-24

landelijk gemiddeld

18-24

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Rotterdam

64%

landelijk gemiddeld

67%

Diploma binnen 5 jaar

Diploma Opleiding tot Fysiotherapeut

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Rotterdam

45%

landelijk gemiddeld

53%

Diploma hbo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders een hbo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Rotterdam

48%

landelijk gemiddeld

60%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Rotterdam

3%

landelijk gemiddeld

6%

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

landelijk gemiddeld

Werkloos
3%

Werk op niveau
98%

van de werkende afgestudeerden

Laatste wijziging op 29 september 2020
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers