Hogeschool Rotterdam Commerciële Economie

Hbo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2018

deze opleiding
Rotterdam
3.7 gemiddeld
2% 1
7% 2
22% 3
55% 4
14% 5
860 respondenten
landelijk gemiddeld

3.8 gemiddeld
1% 1
6% 2
22% 3
56% 4
15% 5
6.970 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2019 - 2020

deze opleiding
Rotterdam

808

landelijk gemiddeld

284

Contacttijd eerstejaars

Aantal ervaren klokuren per week volgens de grootste groep studenten 2018

deze opleiding
Rotterdam

18-24

landelijk gemiddeld

18-24

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Rotterdam

67%

landelijk gemiddeld

62%

Diploma binnen 5 jaar

Diploma Commerciële Economie

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Rotterdam

43%

landelijk gemiddeld

38%

Diploma hbo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders een hbo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Rotterdam

46%

landelijk gemiddeld

43%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Rotterdam

14%

landelijk gemiddeld

16%

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

landelijk gemiddeld

Werkloos
4%

Werk op niveau
87%

van de werkende afgestudeerden

Toelichting van de opleiding

De cijfers gelden voor de opleiding Commerciële Economie als geheel. Voor de community's is geen aparte studiebijsluiter beschikbaar.

Laatste wijziging op 29 september 2020
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers