Hogeschool Rotterdam Chemische Technologie

Hbo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden)

deze opleiding
Rotterdam
3.6 gemiddeld
2% 1
10% 2
18% 3
60% 4
10% 5
82 respondenten
landelijk gemiddeld

4.0 gemiddeld
2% 1
4% 2
14% 3
59% 4
21% 5
500 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2018 - 2019

deze opleiding
Rotterdam

42

landelijk gemiddeld

37

Contacttijd eerstejaars

Aantal ervaren klokuren per week volgens de grootste groep studenten

deze opleiding

18-24

landelijk gemiddeld

18-24

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding

52%

landelijk gemiddeld

61%

Diploma binnen 5 jaar

Diploma Chemische Technologie

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding

34%

landelijk gemiddeld

45%

Diploma hbo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders een hbo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding

38%

landelijk gemiddeld

49%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding

26%

landelijk gemiddeld

35%

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

landelijk gemiddeld

Werkloos
12%

Werk op niveau
-

van de werkende afgestudeerden

Laatste wijziging op 24 oktober 2019
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers