Hogeschool Rotterdam Chemische Technologie

Hbo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2018

deze opleiding
Rotterdam
3.6 gemiddeld
2% 1
10% 2
18% 3
60% 4
10% 5
82 respondenten
landelijk gemiddeld

4.0 gemiddeld
2% 1
4% 2
14% 3
59% 4
21% 5
500 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2019 - 2020

deze opleiding
Rotterdam

54

landelijk gemiddeld

46

Contacttijd eerstejaars

Aantal ervaren klokuren per week volgens de grootste groep studenten 2018

deze opleiding
Rotterdam

18-24

landelijk gemiddeld

18-24

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Rotterdam

48%

landelijk gemiddeld

58%

Diploma binnen 5 jaar

Diploma Chemische Technologie

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Rotterdam

29%

landelijk gemiddeld

36%

Diploma hbo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders een hbo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Rotterdam

34%

landelijk gemiddeld

42%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Rotterdam

20%

landelijk gemiddeld

34%

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

landelijk gemiddeld

Werkloos
2%

Werk op niveau
90%

van de werkende afgestudeerden

Laatste wijziging op 29 september 2020
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers