Hogeschool Rotterdam Social Work

Hbo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2018

deze opleiding
Rotterdam
3.8 gemiddeld
1% 1
4% 2
25% 3
58% 4
12% 5
817 respondenten
landelijk gemiddeld

3.8 gemiddeld
1% 1
4% 2
24% 3
57% 4
15% 5
10.034 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2019 - 2020

deze opleiding
Rotterdam

667

landelijk gemiddeld

301

Contacttijd eerstejaars

Aantal ervaren klokuren per week volgens de grootste groep studenten 2018

deze opleiding
Rotterdam

12-18

landelijk gemiddeld

12-18

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Rotterdam

62%

landelijk gemiddeld

63%

Diploma binnen 5 jaar

Diploma Social Work

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Rotterdam

37%

landelijk gemiddeld

45%

Diploma hbo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders een hbo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Rotterdam

41%

landelijk gemiddeld

50%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Rotterdam

8%

landelijk gemiddeld

10%

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

landelijk gemiddeld

Werkloos
2%

Werk op niveau
65%

van de werkende afgestudeerden

Toelichting van de opleiding

Social Work is in 2016 gestart na samenvoeging van Culturele en Maatschappelijke Vorming, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Sociaal Pedagogische Hulpverlening en Pedagogiek. Een deel van de cijfers is afkomstig van deze 4 opleidingen.

Laatste wijziging op 29 september 2020
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers