Tilburg University Bestuurskunde

Wo-bachelor, voltijd

COVID-19 kan invloed hebben op de cijfers. Lees meer op studiekeuze123.nl/corona
deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2021

deze opleiding
Tilburg
3.9 gemiddeld
1% 1
3% 2
12% 3
75% 4
9% 5
117 respondenten
landelijk gemiddeld

3.8 gemiddeld
1% 1
4% 2
16% 3
67% 4
12% 5
945 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2020 - 2021

deze opleiding
Tilburg

72

landelijk gemiddeld

184

Contacttijd eerstejaars

Aantal aangeboden klokuren per week

deze opleiding
Tilburg

12-18

landelijk gemiddeld

12-18

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Tilburg

78%

landelijk gemiddeld

82%

Diploma binnen 4 jaar

Diploma Bestuurskunde

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Tilburg

35%

landelijk gemiddeld

53%

Diploma wo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en hier of elders een wo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Tilburg

39%

landelijk gemiddeld

60%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Tilburg

92%

landelijk gemiddeld

88%

Bekijk het overzicht van gekozen masteropleidingen na deze bachelor op studiekeuze123.nl/doorstuderen

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarktgegevens zijn alleen terug te vinden bij hbo-bachelor opleidingen en masteropleidingen

Toelichting van de opleiding

Het aantal eerstejaarsstudenten is inclusief studenten die 1 of meerdere andere opleidingen volgen in het Hoger Onderwijs (inclusief neveninschrijvingen). Hierdoor wordt het aantal eerstejaars overschat, terwijl het % doorstroom naar het tweede jaar en het % diploma binnen 4 jaar juist sterk onderschat worden.

Laatste wijziging op 3 november 2021
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers