Tilburg University Filosofie

Wo-bachelor, voltijd

COVID-19 kan invloed hebben op de cijfers. Lees meer op studiekeuze123.nl/corona
deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2021

deze opleiding
Tilburg
4.3 gemiddeld
0% 1
2% 2
4% 3
58% 4
36% 5
45 respondenten
landelijk gemiddeld

4.0 gemiddeld
1% 1
6% 2
11% 3
58% 4
24% 5
508 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2020 - 2021

deze opleiding
Tilburg

31

landelijk gemiddeld

83

Contacttijd eerstejaars

Aantal aangeboden klokuren per week

deze opleiding
Tilburg

12-18

landelijk gemiddeld

12-18

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Tilburg

67%

landelijk gemiddeld

72%

Diploma binnen 4 jaar

Diploma Filosofie

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Tilburg

37%

landelijk gemiddeld

34%

Diploma wo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en hier of elders een wo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Tilburg

47%

landelijk gemiddeld

44%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Tilburg

64%

landelijk gemiddeld

80%

Bekijk het overzicht van gekozen masteropleidingen na deze bachelor op studiekeuze123.nl/doorstuderen

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarktgegevens zijn alleen terug te vinden bij hbo-bachelor opleidingen en masteropleidingen

Toelichting van de opleiding

Door beperkingen binnen de gebruikte bron (1cijferHO) zijn in deze cijfers ook internationale pre-masterstudenten meegenomen (zij volgen binnen de bachelor een schakelprogramma van ½ - 1 jaar). Hierdoor wordt het aantal eerstejaars overschat, terwijl het % doorstroom naar het tweede jaar en het % diploma binnen 4 jaar juist onderschat worden.

Laatste wijziging op 7 oktober 2021
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers