Hogeschool Leiden Bio-informatica

Hbo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2018

deze opleiding
Leiden
4.0 gemiddeld
1% 1
3% 2
13% 3
59% 4
24% 5
101 respondenten
landelijk gemiddeld

4.2 gemiddeld
2% 1
2% 2
9% 3
53% 4
34% 5
239 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2019 - 2020

deze opleiding
Leiden

77

landelijk gemiddeld

56

Contacttijd eerstejaars

Aantal ervaren klokuren per week volgens de grootste groep studenten 2018

deze opleiding
Leiden

12-18

landelijk gemiddeld

18-24

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Leiden

73%

landelijk gemiddeld

61%

Diploma binnen 5 jaar

Diploma Bio-informatica

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Leiden

24%

landelijk gemiddeld

28%

Diploma hbo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders een hbo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Leiden

29%

landelijk gemiddeld

32%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Leiden

38%

landelijk gemiddeld

44%

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

landelijk gemiddeld

Werkloos
-

Werk op niveau
-

van de werkende afgestudeerden

Laatste wijziging op 26 augustus 2020
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers