Tilburg University Cognitive Science and Artificial Intelligence

Wo-bachelor, voltijd

COVID-19 kan invloed hebben op de cijfers. Lees meer op studiekeuze123.nl/corona
deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2021

deze opleiding
Tilburg
3.8 gemiddeld
2% 1
4% 2
18% 3
61% 4
15% 5
174 respondenten
landelijk gemiddeld

3.8 gemiddeld
2% 1
4% 2
18% 3
61% 4
15% 5
174 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2020 - 2021

deze opleiding
Tilburg

169

landelijk gemiddeld

169

Contacttijd eerstejaars

Aantal aangeboden klokuren per week

deze opleiding
Tilburg

12-18

landelijk gemiddeld

12-18

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Tilburg

88%

landelijk gemiddeld

88%

Diploma binnen 4 jaar

Diploma Cognitive Science and Artificial Intelligence

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Tilburg

-

landelijk gemiddeld

-

Diploma wo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en hier of elders een wo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Tilburg

-

landelijk gemiddeld

-

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Tilburg

-

landelijk gemiddeld

-

Bekijk het overzicht van gekozen masteropleidingen na deze bachelor op studiekeuze123.nl/doorstuderen

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarktgegevens zijn alleen terug te vinden bij hbo-bachelor opleidingen en masteropleidingen

Toelichting van de opleiding

Omdat deze opleiding in 2019 van start is gegaan, ontbreekt informatie over 'Diploma binnen 4 jaar' en 'Doorstuderen'.

Laatste wijziging op 7 oktober 2021
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers