Tilburg University Algemene Cultuurwetenschappen

Wo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2019

deze opleiding
Tilburg
4.2 gemiddeld
3% 1
3% 2
14% 3
38% 4
43% 5
37 respondenten
landelijk gemiddeld

4.1 gemiddeld
1% 1
3% 2
9% 3
57% 4
30% 5
163 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2019 - 2020

deze opleiding
Tilburg

41

landelijk gemiddeld

77

Contacttijd eerstejaars

Aantal aangeboden klokuren per week

deze opleiding
Tilburg

12-18

landelijk gemiddeld

12-18

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Tilburg

54%

landelijk gemiddeld

62%

Diploma binnen 4 jaar

Diploma Algemene Cultuurwetenschappen

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Tilburg

26%

landelijk gemiddeld

44%

Diploma wo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en hier of elders een wo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Tilburg

62%

landelijk gemiddeld

60%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Tilburg

-

landelijk gemiddeld

60%

Bekijk het overzicht van gekozen masteropleidingen na deze bachelor op studiekeuze123.nl/doorstuderen

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarktgegevens zijn alleen terug te vinden bij hbo-bachelor opleidingen en masteropleidingen

Toelichting van de opleiding

Door beperkingen binnen de gebruikte bron (1cijferHO) zijn in deze cijfers ook internationale pre-masterstudenten meegenomen (zij volgen binnen de bachelor een schakelprogramma van ½ - 1 jaar). Hierdoor wordt het aantal eerstejaars overschat, terwijl het % doorstroom naar het tweede jaar en het % diploma binnen 4 jaar juist sterk onderschat wordt.

Laatste wijziging op 28 oktober 2020
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers