Tilburg University Personeelwetenschappen

Wo-bachelor, voltijd

COVID-19 kan invloed hebben op de cijfers. Lees meer op studiekeuze123.nl/corona
deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2021

deze opleiding
Tilburg
4.0 gemiddeld
0% 1
2% 2
10% 3
75% 4
13% 5
135 respondenten
landelijk gemiddeld

4.0 gemiddeld
0% 1
2% 2
10% 3
75% 4
13% 5
135 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2020 - 2021

deze opleiding
Tilburg

147

landelijk gemiddeld

147

Contacttijd eerstejaars

Aantal aangeboden klokuren per week

deze opleiding
Tilburg

12-18

landelijk gemiddeld

12-18

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Tilburg

70%

landelijk gemiddeld

70%

Diploma binnen 4 jaar

Diploma Personeelwetenschappen

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Tilburg

56%

landelijk gemiddeld

56%

Diploma wo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en hier of elders een wo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Tilburg

68%

landelijk gemiddeld

68%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Tilburg

88%

landelijk gemiddeld

88%

Bekijk het overzicht van gekozen masteropleidingen na deze bachelor op studiekeuze123.nl/doorstuderen

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarktgegevens zijn alleen terug te vinden bij hbo-bachelor opleidingen en masteropleidingen

Toelichting van de opleiding

Dit in Nederland unieke programma kan in het Nederlands of Engels (HRS: People Management) gevolgd worden. In de cijfers zitten ook internationale pre-masterstudenten, die binnen de bachelor een schakelprogramma volgen. Hierdoor wordt het aantal eerstejaars overschat, terwijl het % doorstroom naar jaar 2 en het % diploma binnen 4 jaar onderschat worden.

Laatste wijziging op 3 november 2021
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers