Radboud Universiteit Natuur- en Sterrenkunde

Wo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden)

deze opleiding
Nijmegen
4.3 gemiddeld
1% 1
0% 2
6% 3
58% 4
35% 5
83 respondenten
landelijk gemiddeld

4.3 gemiddeld
1% 1
1% 2
6% 3
56% 4
36% 5
304 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2018 - 2019

deze opleiding
Nijmegen

114

landelijk gemiddeld

111

Contacttijd eerstejaars

Aantal aangeboden klokuren per week

deze opleiding

24-30

landelijk gemiddeld

18-24

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding

70%

landelijk gemiddeld

70%

Diploma binnen 4 jaar

Diploma Natuur- en Sterrenkunde

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding

35%

landelijk gemiddeld

40%

Diploma wo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en hier of elders een wo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding

42%

landelijk gemiddeld

45%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding

94%

landelijk gemiddeld

95%

Bekijk het overzicht van gekozen masteropleidingen na deze bachelor op studiekeuze123.nl/doorstuderen

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarktgegevens zijn alleen terug te vinden bij hbo-bachelor opleidingen en masteropleidingen

Laatste wijziging op 24 oktober 2019
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers